Menu

ISO 27001

ISO 27001 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. In het kader van de algemene bedrijfsrisico’s specificeert ISO 27001 de eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Met dit certificaat toont Xantion aan dat we ons bewust zijn van beveiligingsrisico’s en dat de huidige werkwijzen ten aanzien van beveiliging constant onder de loep worden genomen. We gaan dus zeer zorgvuldig om met (vertrouwelijke) gegevens van onze klanten.

Een dergelijk certificaat, verkregen na een onafhankelijke audit, is niet oneindig geldig. Door jaarlijkse interne- en externe controles wordt gewaarborgd dat Xantion blijvend aan de gestelde eisen voldoet.

ICT doelen niet te verwezenlijken?
Contact Xantion eens

Wij werken onder andere voor

Wij verzorgen ict-beheer voor zowel kleine als grote bedrijven. We zijn er trots op hieronder een greep uit ons klantenbestand te mogen vertonen:

| Support nodig?