Menu

Privacyverklaring

Doeleinden verwerking 
Xantion BV verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, CRM systeem of ticketsysteem voor incidenten en wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn. 

Wettelijke grondslag verwerking 
Xantion BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Xantion BV. 
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Xantion BV heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.  

Verstrekking persoonsgegevens 
Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Xantion BV: NAW gegevens. 

Website
Onze website maakt geen gebruik van cookies, met uitzondering van functionele cookies die zorgen voor een correcte werking van de website.  

Ontvangers persoonsgegevens 
Xantion BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens zullen door Xantion BV worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.  

Rechten als klant 
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Als klant heeft u ook het recht Xantion BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Xantion BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.  

Contactgegevens 
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die <<klantnaam>> doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.  

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. 


Xantion B.V.
Boylestraat 34a
6718 XM Ede
info@xantion.nl
Tel: 0318 697 091 


Klachten
 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Xantion BV, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming, securityofficer@xantion.nl via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. 

| Support nodig?